Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-43: Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-21-2019-43.pdf, RK-21-2019-43pr01.pdf , RK-21-2019-43pr02.pdf , RK-21-2019-43pr03.pdf , RK-21-2019-43pr04.pdf , RK-21-2019-43pr05.pdf , RK-21-2019-43pr06.pdf , RK-21-2019-43pr07.pdf , RK-21-2019-43pr08.pdf , RK-21-2019-43pr09.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-21-2019-43
Název Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 9
Popis problému

Materiál se týká ukončení Smluv o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 26. 6. 2019, 28. 6. 2019 a 8. 7. 2019 žádosti o ukončení Smluv o poskytnutí kotlíkové dotace PR02270.1259, PR02270.1092 a PR02270.3285 dle materiálů RK-21-2019-43, př. 4, RK-21-2019-43, př. 5 a RK-21-2019-43, př. 6.

Příjemci nečerpali dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2019-43, př. 1, RK-21-2019-43, př. 2 a RK-21-2019-43, př. 3 a nyní podali žádost o ukončení Smlouvy. Dohodou o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace nedojde k ohrožení plnění závazků plynoucích Kraji Vysočina z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené žádosti posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2019-43, př. 7, RK-21-2019-43, př. 8 a RK-21-2019-43, př. 9.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-21-2019-43, př. 7, RK-21-2019-43, př. 8 a RK-21-2019-43, př. 9.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz