Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-51: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“

RK-21-2019-51.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-21-2019-51
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“
Zpracoval J. Hadravová, D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „Poskytovatel dotace“) na zvláštní účet projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 24. 6. 2019 byla na účet vedený u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ připsána účelová dotace od Poskytovatele dotace ve výši 4 201 261,81 Kč.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ ve výši 4 201 261,81 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 201 261,81 Kč určených na financování projektu „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“.

 

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 201 261,81 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz