Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-54: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s.

RK-21-2019-54.pdf, RK-21-2019-54pr01.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-21-2019-54
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Tělovýchovné jednoty Spartak Počátky z.s. o finanční dar na pořádání překážkového závodu Počátecký predátor.

Druhý ročník závodu se uskuteční dne 3. 8. 2019. Pětikilometrová trať s více jak patnácti překážkami loni přivítala více jak 100 dětí v několika věkových kategoriích a 80 dospělých běžců.  Tento závod v okolí Počátek je jediným svého druhu v celém Kraji Vysočina a pořadatel předpokládá velký zájem vyznavačů běžeckého sportu v této extrémní formě z celé České republiky.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s. finanční dar ve výši 10 000 Kč.

Dar bude kryt z prostředků na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost (Drobné podpory v oblasti sportu - ÚZ 0329).

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID O02869.0001.

Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Tělovýchovné jednotě Spartak Počátky z.s., IČO 60662859, se sídlem Stodolní 684, 394 64 Počátky ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-21-2019-54, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz