Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-56: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

RK-21-2019-56.pdf, RK-21-2019-56pr01.xls , RK-21-2019-56pr02.xls

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-21-2019-56
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství.

Usnesením č. 0696/13/2019/RK dne 23. 4. 2019 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2019 za odvětví školství dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.

Změna čerpání FI spočívá:

  • u Střední školy průmyslové Třebíč ve zvýšení částky u diagnostického přístroje Hella 2 ks na  částku 130 000 Kč, v zařazení nové akce malý nákladní výtah ve výši 320 685 Kč (darovací smlouva do majetku zřizovatele od fa. Výtahy, s.r.o.), v zařazení další nové akce rekonstrukce učebny a kabinetu na 3 kanceláře ekonomického úseku ve výši 605 000 Kč;
  • u Střední školy stavební Jihlava v zařazení nové akce oprava sociálního zařízení ve výši 65 000 Kč, zařazení další nové akce oprava výtahu ve výši 60 000 Kč.
Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2019 včetně věcného čerpání tohoto fondu dle materiálů RK-21-2019-56, př. 1RK-21-2019-56, př. 2.

Stanoviska Odbor majetkový

souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-21-2019-56, př. 1 a RK-21-2019-56, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola stavební Jihlava
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz