Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2019-60: Projektové záměry příspěvkových organizací

RK-21-2019-60.pdf, RK-21-2019-60pr01.pdf , RK-21-2019-60pr02.doc , RK-21-2019-60pr03.pdf , RK-21-2019-60pr04.doc , RK-21-2019-60pr05.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-21-2019-60
Název Projektové záměry příspěvkových organizací
Zpracoval J. Hadravová, E. Sedmíková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí rady kraje o projektových záměrech příspěvkových organizací. V souladu s  Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 0316/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 žádají krajské příspěvkové organizace o zařazení projektových záměrů do stavu „Zařazená akce“. 

Jde o tyto příspěvkové organizace: 

  • Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-21-2019-60, př. 1;
  • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-21-2019-60, př. 2;
  • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-21-2019-60, př. 3

Ředitelé uvedených příspěvkových organizací si bohužel neuvědomili, že akci musí vložit do zásobníku akcí a nechat zařadit ještě před podáním projektového záměru do výzvy. Projektové záměry jsou tedy předloženy do rady kraje se zpožděním. Za svou chybu se všichni ředitelé písemně omluvili s tím, že učiní veškerá opatření, aby k podobným pochybením z jejich strany již nedocházelo. Dopisy s omluvami ředitelů se nachází v materiálu RK-21-2019-60, př. 5.

Návrh řešení

Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektových záměrů a doporučuje radě kraje u těchto projektových záměrů rozhodnout o zařazení do stavu „Zařazená akce“. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-21-2019-60, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

 

Realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje, projekt bude v celé výši financován z programu ERASMUS+.

Projektová kancelář KrajeVysočina, příspěvková organizace

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

 

Doporučujeme k realizaci z programu ERASMUS+.

Grémium ředitele

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

 

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický

 

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

 

Realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje, 90 % výdajů bude hrazeno z dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy a 10 % uhradí příspěvková organizace ze svých zdrojů.

Projektová kancelář KrajeVysočina, příspěvková organizace

 

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

 

Doporučujeme realizaci z uvedeného dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 710 Centra odborné přípravy.

Grémium ředitele

 

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

 

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický

 

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

 

Projekt bude v celé výši financován z programu Erasmus+, jeho realizace nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Projektová kancelář KrajeVysočina, příspěvková organizace

 

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

 

Doporučujeme k realizaci z programu ERASMUS+.

Grémium ředitele

 

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

 

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:

  • Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-21-2019-60, př. 1;
  • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu RK-21-2019-60, př. 2;
  • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-21-2019-60, př. 3.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz