Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-21-2020-25: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci na poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky v roce 2020

RK-21-2020-25.pdf, RK-21-2020-25pr01.pdf , RK-21-2020-25pr02.pdf , RK-21-2020-25pr03.pdf , RK-21-2020-25pr04.pdf , RK-21-2020-25pr05.doc , RK-21-2020-25pr06.doc , RK-21-2020-25pr07.doc , RK-21-2020-25pr08.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-21-2020-25
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci na poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky v roce 2020
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 8
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel žádosti o poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti rodinných služeb, zaměřených na upevnění, prohloubení a zkvalitnění rodičovských kompetencí a poskytování pomoci při řešení obtížných situací v rodině a jejich předcházení formou primární prevence. Jedná se o žádosti:

 • Diecézní charita Brno, na podporu financování provozních nákladů služby Centrum podpory rodin Ruth Třebíč;
 • TREMEDIAS, spolek, na podporu projektu „Posilujeme zdravé vztahy v rodinách“;
 • JIMEDIS, z.s., na podporu projektu "Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů IV.";
 • Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., na podporu projektu "Rodiny dnes".

Uvedené projekty jsou dlouhodobě podporovány a spolufinancovány jak prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i z rozpočtu kraje. Žádosti jsou uvedeny v materiálech RK-21-2020-25, př. 1, RK-21-2020-25, př. 2, RK-21-2020-25, př. 3, RK-21-2020-25, př. 4. Jedním z hodnotících kritérií pro získání podpory z MPSV, je vždy i výše spolufinancování projektů ze strany obcí a krajů. V rámci tohoto dotačního titulu bylo možné pro rok 2020 získat z programu Rodina maximálně 70 % z rozpočtovaných nákladů. Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje bude zohledněno i v rámci hodnocení žádostí o poskytnutí dotací od MPSV pro následující kalendářní rok 2021.

Dotace kraje poskytnuté výše uvedeným organizacím v předcházejících letech, byly vždy řádně dle smlouvy vyúčtovány a odborem sociálních věcí zkontrolovány. Vzhledem k tomu, že neinvestiční dotace pro rok 2020 jsou navrhovány poskytnout pouze z kapitoly Sociální věci, byly konečné výše navržených dotací poníženy od požadavků žadatelů v žádosti, s ohledem na aktuální ekonomické možnosti.

Případné navýšení dotace pro rok 2020 navrhuje odbor sociálních řešit v průběhu 2. pololetí 2020 na základě provedených ekonomických rozborů s jednotlivými organizacemi.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina:

 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizacím:
  • Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 125 000 Kč na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2020;
  • TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zdravé vztahy v rodinách“;
  • JIMEDIS, spolek, IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu „Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů IV“;
  • Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO  22858202, se sídlem Jihlava, Chlumova 1436/3, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu "Rodiny dnes";
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2020-25, př. 5, RK-21-2020-25, př. 6, RK-21-2020-25, př. 7, RK-21-2020-25, př. 8.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření na kapitole Sociální věci.

Návrh usnesení rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizacím:
  • Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 125 000 Kč na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2020;
  • TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zdravé vztahy v rodinách“;
  • JIMEDIS, spolek, IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu „Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů IV“;
  • Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO  22858202, se sídlem Jihlava, Chlumova 1436/3, ve výši 125 000 Kč na podporu projektu "Rodiny dnes";
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-21-2020-25, př. 5, RK-21-2020-25, př. 6, RK-21-2020-25, př. 7, RK-21-2020-25, př. 8.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz