Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-22-2020-45: FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-22-2020-45.pdf, RK-22-2020-45pr01.pdf , RK-22-2020-45pr02.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-22-2020-45
Název FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0561/07/2019/ZK vyhlásilo průběžný program Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 600 000 Kč.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 1 žádost ve výši 50 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektu dle materiálu RK-22-2020-45, př. 1. Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem dle materiálu RK-22-2020-45, př. 2.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 (ORJ 3000000014) činí 314 900 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-22-2020-45, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-22-2020-45, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz