Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-17: Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

RK-25-2018-17.pdf, RK-25-2018-17pr01.pdf , RK-25-2018-17pr02.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-25-2018-17
Název Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí rozhodnutí o přípravě žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) na realizaci projektů:

II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. (RK-25-2018-17, př. 1)

II/353 Nové Veselí – obchvat (RK-25-2018-17, př. 2)

Uvedené záměry jsou v souladu s výzvou k předkládání žádostí o podporu z IROP na vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Předfinancování těchto záměrů je zajištěno usnesením
č. 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.; II/353 Nové Veselí – obchvat do Integrovaného regionálního operačního programu a uložit tento úkol odboru dopravy a silničního hospodářství.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.; II/353 Nové Veselí – obchvat do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.; II/353 Nové Veselí – obchvat do Integrovaného regionálního operačního programu.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz