Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-34: Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

RK-25-2018-34.pdf, RK-25-2018-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-25-2018-34
Název Uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Zpracoval Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 1206/19/2018/RK rozhodla Rada kraje uzavřít  mezi Krajem Vysočina a společností GasNet, s.r.o.,Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9418001653/2018/4000283/050.

Po uzavření smlouvy bylo společností GasNet, s.r.o. sděleno, že jak k STL plynovod, tak i 2 ks přípojek budou mít ve skutečnosti jinou délku než je uvedeno v již uzavřené smlouvě. Z tohoto důvodu byl Kraji Vysočina, výše uvedenou společností, zaslán dodatek č.1 který řeší změnu délky uvedeného plynovodu a přípojek.

Návrh řešení

OM, z výše popsaného důvodu, navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní  č. 9418001653/2018/4000283/050, s opravenými délkami STL plynovodu a přípojek.

Dodatek č.1 je uveden v materiálu RK-25-2018-34, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9418001653/2018/4000283/050 dle materiálu RK-25-2018-34, př. 1.

 

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz