Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-37: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

RK-25-2018-37.pdf, RK-25-2018-37pr01.xls , RK-25-2018-37pr02.xls , RK-25-2018-37pr03.xls , RK-25-2018-37pr04.xls , RK-25-2018-37pr05.xls

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-25-2018-37
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
Zpracoval V. Dvořáková, H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství. 

Usnesením č. 0745/13/2018/RK dne 24. 4. 2018 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2018 za odvětví školství dle materiálů RK-13-2018-48, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.

Změna čerpání FI spočívá:

  •  u Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina  zařazení  nové akce - "pořízení mzdového a personálního systému Avensio Software" ve výši 100 000 Kč a vyřazení akce "výměna podlahových krytin";
  • u Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava v zařazení nové akce - "plechová dvojgaráž" ve výši 200 000 Kč, nová akce "mobilní odsávání 2 kusy" v celkové částce 122  434  Kč, nová akce "stavba 2 ks elektromobilů" ve výši 303 138  Kč a 299 000 Kč, nová "oprava fasády" 60 000 Kč, nová "oprava obkladů hygienických koutků" 100 000 Kč;
  • u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem o zařazení nové akce "vícemístný automobil" (výměna na vyřazený autobus) v částce 1 000 000 Kč.

 

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2018 včetně věcného čerpání tohoto fondu dle materiálů RK-25-2018-37, př. 1, RK-25-2018-37, př. 2, RK-25-2018-37, př. 3, RK-25-2018-37, př. 4 a RK-25-2018-37, př. 5.

Stanoviska Odbor majetkový

souhlasí se změnou čerpání FI.

Návrh usnesení souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-25-2018-37, př. 1, RK-25-2018-37, př. 2, RK-25-2018-37, př. 3, RK-25-2018-37, př. 4 a RK-25-2018-37, př. 5.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz