Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-39: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek Humpolec, Dusilov 384

RK-25-2018-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-25-2018-39
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek Humpolec, Dusilov 384
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Školního statku Humpolec, Dusilov 384 (dále též „školní statek“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a  povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/2011 ze dne 13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podal školní statek návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 23. 7. 2018 rozhodl písemně ředitel školního statku o nepotřebném hmotném majetku.

Jedná se o:

  • Lis na slámu DEUTZ, inventární číslo DM4536-483005, rok výroby 1998, rok pořízení 2000, pořizovací cena 105 134,11 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Stav odpovídá věku, má zastaralý typ lisování, v organizaci nepoužívaný. Je nahrazen pronájmem nového stroje.
  • Kolový nakladač HON – UN 0.53, inventární číslo DM4536-482915, převzat v roce 2012 od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pořizovací cena 228 650  Kč, zůstatková cena 0 Kč. Je značně opotřebený, má netěsný motor a uniká olej z hydrauliky.
  • Secí stroj Amazone ZAU-1501, inventární číslo DM4536-481008, rok výroby 1996 pořizovací cena 551 546 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Stroj je značně opotřebený, má nepřesný výsev. Je nahrazen novým.
  • Rotační brány Amazone KE-402, inventární číslo DM4536-480218, rok výroby 1996, pořizovací cena 331 340 Kč, zůstatková cena 0 Kč. Brány byly používány v agregaci se secím stroje Amazone ZAU-1501. Jsou značně opotřebovány, nahrazeny novými.

Výše uvedený nepotřebný majetek byl nabídnut dne 21. 8. 2018 prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina k dalšímu využití, nikdo o něj neprojevil zájem. Školní statek navrhuje nabídnout majetek k prodeji za nejvyšší nabídku a neprodané stroje ekologicky zlikvidovat.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením:

  • lisu na slámu DEUTZ, inventární číslo DM4536-483005, rok výroby 1998, rok pořízení 2000, pořizovací cena 105 134,11 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • kolového nakladače HON – UN 0.53, inventární číslo DM4536-482915, pořizovací cena 228 650 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • secího stroje Amazone ZAU-1501, inventární číslo DM4536-481008, rok výroby 1996 pořizovací cena 551 546 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
  • rotačních bran Amazone KE-402, inventární číslo DM4536-480218, rok výroby 1996, pořizovací cena 331 340 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-25-2018-39.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz