Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-40: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Offroad klubu ČR z.s.

RK-25-2018-40.pdf, RK-25-2018-40pr01.doc , RK-25-2018-40pr02.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-25-2018-40
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Offroad klubu ČR z.s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost Offroad klubu ČR z.s. (RK-25-2018-40, př. 2) o finanční dar na účast a reprezentování Kraje Vysočina na Rainforest challenge v Malajsii. RAINFOREST CHALLENGE neboli PRALESNÍ VÝZVA je jeden z nejtěžších závodů terénních automobilových speciálů naší planety. Závod se uskuteční v termínu od 21. listopadu do 4. prosince 2018.

Offroad klub ČR z.s. je nezisková organizace se sídlem v Kamenici na Vysočině. Klub pořádá například šampionát Mistrovství České republiky v OFFROAD TRIALu nebo vyhlášené PÍSTOVSKÉ MOKŘADY. Zajímavostí této akce podporované odborem životního prostředí je, že spoluprací s ochránci přírody správnou koordinací termínu závodu pomáhá zachovat jednu překrásnou přírodní lokalitu. Jízda terénních aut supluje stáda divokých zvířat, která v dávných dobách chodívala pít k potokům a tůním a udržovala tak v jejich okolí podmáčenou a bahnitou strukturu půdy. V ní pak mohou žít dnes už vzácní a zákonem chránění živočichové.

Posádka z Vysočiny si dala za cíl uspět mezi světovou elitou offroadu a tím nezklamat své fanoušky, kteří ji podpořili ve sbírce. Případné finanční prostředky vybrané nad rámec částky potřebné k realizaci akce, chce věnovat na postižené děti a děti z dětských domovů v Kraji Vysočina.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout Offroad klubu ČR  z.s. finanční dar ve výši 10 000 Kč.

Dar bude kryt z prostředků na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost (Drobné podpory v oblasti sportu).

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Na kapitole Školství, mládeže a sportu,  § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je aktuální stav položky určené na Drobné podpory v oblasti sportu ve výši 70 000 Kč.

Odbor informatiky

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID O02715.0001.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Offroad klubu ČR z.s., se sídlem Kamenice 189, 588 23 Kamenice, IČO: 22904166 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-25-2018-40, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz