Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-44: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život“

RK-25-2018-44.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-25-2018-44
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Implementace Krajského akčního plánu I – Učíme se ze života pro život“
Zpracoval D. Voborská, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Poskytovatel dotace“) na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 3. 9. 2018 byla na účet vedený u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ připsána dotace od Poskytovatele dotace ve výši 23 578 227,65 Kč.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ ve výši 23 578 227,65 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 578 227,65 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Učíme se ze života pro život“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Učíme se ze života pro život“ o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 578 227,65 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz