Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-47: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“

Neveřejný materiál:
Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

RK-25-2018-47.pdf, RK-25-2018-47pr01.pdf , RK-25-2018-47pr02.pdf , RK-25-2018-47pr03.pdf , RK-25-2018-47pr04.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-25-2018-47
Název Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“
Zpracoval J. Hadravová, V. Kotrbová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz