Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-50: Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – účast výpravy Kraje Vysočina

RK-25-2018-50.pdf, RK-25-2018-50pr01.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-25-2018-50
Název Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – účast výpravy Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší účast krajské výpravy na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 v Libereckém kraji. Český olympijský výbor připravil projekt olympiády pro děti a mládež České republiky. V rámci tohoto projektu proběhly již 8 x letní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil všech) a 8 x zimní hry (Kraj Vysočina se zúčastnil až druhých her).

Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2017 se za Kraj Vysočina zúčastnilo celkem 306 účastníků, z toho 249 sportovců. Rozpočet byl v roce 2017 stanoven na 2 000 000 Kč. Oproti letní olympiádě z roku 2017 došlo k navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč především z důvodu navýšení účastnického poplatku ze 420 Kč/os/den na 480 Kč. Navýšení bylo projednáno v září 2017 na Komisi Olympiády dětí a mládeže, kde všichni vedoucí výprav jednotlivých krajů byli pro tento návrh.

Uspořádáním IX. her této olympiády byl na základě výběrového řízení pověřen Liberecký kraj. Tyto hry proběhnou v termínu 23. – 28. června 2019. Výprava na letní olympiádu může čítat max. 302 účastníků. Více informací o hrách viz materiál RK-25-2018-50, př. 1.

Návrh řešení

Účast krajské výpravy je z hlediska podpory vrcholového mládežnického sportu žádoucí; navíc lze konstatovat, že Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR svým zaměřením, rozsahem, významem a hlavně cílovou skupinou občanů patří mezi akce, které podpoří vztah dětí ke Kraji Vysočina a jsou výraznou formou reprezentace kraje; oddělení mládeže a sportu navrhuje:

 

  • vytvořit reprezentaci Kraje Vysočina a akce se zúčastnit

 

Očekávané náklady spojené s účastí na olympiádě:

 

  • ubytování + stravování – 480 Kč/den * 5 dní * 302 osob = 724 800 Kč
  • doprava – 270 000 Kč
  • reprezentační oblečení – 302 * 3 000 Kč = 906 000 Kč
  • odměny pro trenéry – 900 Kč/den * 5 dní * 47 trenérů = 211 500 Kč
  • rezerva (náklady na přípravu sportovců před olympiádou, materiální zajištění, propagace kraje apod.) = 87 700 Kč

     

    Předpokládané celkové maximální náklady – cca 2 200 000 Kč. Tato částka bude zahrnuta v rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2019.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana nemá připomínky k účasti výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ve dnech 23. – 28. 6. 2019 v Libereckém kraji. Akci chápeme jako aktivitu vedoucí k budování dobrého jména Kraje Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje

účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 23. – 28. 6. 2019 v Libereckém kraji;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti Kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz