Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-56: Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

RK-25-2018-56.pdf, RK-25-2018-56pr01.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-25-2018-56
Název Zpráva o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
Zpracoval O. Sklenář
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podání zprávy o projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“, akronym „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, registrační číslo ATCZ109, za 2. monitorovací období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V rámci zprávy o projektu je podávána dle materiálu RK-25-2018-56, př. 1 zpráva o pokroku projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“. Zpráva o pokroku projektu je souhrnná zpráva za celý projekt za výše uvedené monitorovací období. Kraj Vysočina je v projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, podpořeném v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika (dále jen Program), vedoucím partnerem. Žádost o platbu v rámci projektu není podávána, protože nebyla naplněna částka 10.000 EUR podle pravidel Programu a náklady tak budou zahrnuty do následující zprávy.

Usnesením č. 0140/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-02-2016-73, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 2 353 €, tj. 63 531 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,00 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 635 310 Kč (1 euro = 27,00 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve zprávě o projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ dle materiálu RK-25-2018-56, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-25-2018-56, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 20. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz