Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-04: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Evropské komise na projekt eIDAS a Závěrečná zpráva o realizaci projektu

RK-25-2020-04.pdf, RK-25-2020-04pr01.XLSX

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-25-2020-04
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z Evropské komise na projekt eIDAS a Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Zpracoval K. Jiráková, D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 0974/19/2017/RK byl schválen projektový záměr projektu eID-NIX-ZD  a uloženo odboru informatiky předložit žádost o realizaci projektu  eIDAS v elektronickém zdravotnictví v konsorciu Portugalsko - Servicos Partilhados de Ministerio de Saude (lead partner projektu - příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví Portugalska, zajišťující sdílené ICT služby pro ministerstvo) a projektových partnerů z Rakouska, Německa, Řecka, Itálie a Litvy. Cílem projektu bylo vybudování nadstavby Národního kontaktního místa pro eHealth a zapojení ČR do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat pro službu pacientský souhrn s využitím elektronické identity v souladu s nařízením eIDAS.

Celkové náklady projektu  byly ve výši 575 601,50 Kč (22 396,65 EUR).

Dne 30.7.2020 zaslala Evropská komise na základě žádosti o platbu dotaci ve výši 75 % tedy 436 843,92 Kč (16 797,49 EUR).

Zjednodušená žádost o platbu je přiložena v materiálu RK-25-2020-04, př. 1

 

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Evropské komise ve výši 436 843,92 Kč určenou na projekt eIDAS v elektronickém zdravotnictví.

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit ukončení projektu eIDAS v elektronickém zdravotnictví a převod finančních prostředků ve výši 442 047,81 Kč do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 436 843,92 Kč na projekt eIDAS v elektronickém zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Evropské komise ve výši 436 843,92 Kč určenou na projekt eIDAS v elektronickém zdravotnictví;
  • převod konečného zůstatku ve výši 442 047,81 Kč a připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2020 ze zvláštního účtu projektu eIDAS v elektronickém zdravotnictví do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz