Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-45: FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-25-2020-45.pdf, RK-25-2020-45pr01.pdf , RK-25-2020-45pr02.pdf , RK-25-2020-45pr03.pdf , RK-25-2020-45pr04.pdf , RK-25-2020-45pr05.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-25-2020-45
Název FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu EDICE VYSOČINY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu EDICE VYSOČINY 2020 na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny.

Uzávěrka programu EDICE VYSOČINY 2020 byla dne 26. 6. 2020. Bylo doručeno 18 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 1 377 393 Kč s tím, že alokace programu byla ve výši 1 200 tis. Kč. Z hlediska administrativního nesouladu nebyl vyřazen žádný projekt. Všechny projekty byly hodnoceny členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 15 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 3 projektům nebude poskytnuta dotace z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 172 693 Kč.

 

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje

- rozhodnout poskytnout dotace z programu EDICE VYSOČINY 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-25-2020-45, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-25-2020-45, př. 4, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-25-2020-45, př. 2;

- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z programu EDICE VYSOČINY 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-25-2020-45, př. 3 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-25-2020-45, př. 5.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Edice Vysočiny 2020 (ORJ 4000000010) činí 1 200 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 8. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz