Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2020-09: Poskytnutí dotace na akci Pro autismus kolem nás II – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje

RK-26-2020-09.pdf, RK-26-2020-09pr01.pdf , RK-26-2020-09pr02.xls , RK-26-2020-09pr03.doc

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-26-2020-09
Název Poskytnutí dotace na akci Pro autismus kolem nás II – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval O. Rázl
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 3
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátila organizace INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV  z.ú. s žádostí o  finanční podporu akce Pro autismus kolem nás II. Jedná se o osvětovou akci na podporu občanů s poruchou autistického spektra, která navazuje na první ročník uspořádaný v roce 2018.

Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina realizuje projekt pro cílovou skupinu osob s poruchami autistického spektra, bude akce zajímavým propojením a možností pro představení projektu. 

Více informací o akci je obsahem žádosti v materiálu RK-26-2020-09, př. 1.

Návrh řešení

Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě hodnocení (viz příloha RK-26-2020-09, př. 2) navrhuje radě kraje poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČO: 26652935 ve výši 40 000 Kč na pořádání akce Pro autismus kolem nás II.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

V souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem sociálních věcí a Mgr. Pavlem Fraňkem, náměstkem hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věci a nestátních neziskových organizací (viz příloha č. 2 tohoto materiálu).

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02902.0043.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 40 000 Kč;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČO: 26652935 ve výši 40 000 Kč na pořádání akce Pro autismus kolem nás II dle materiálu RK-26-2020-09, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-26-2020-09, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz