Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2020-12: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekty „BIG“ a „C4PE“

RK-26-2020-12.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-26-2020-12
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekty „BIG“ a „C4PE“
Zpracoval O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj (dále též „MMR“) na realizaci dvou projektů příspěvkové organizace kraje Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (dále též „Vysočina Education) a jejich zprostředkování organizaci.

1. Vysočina Education realizuje projekt „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051). Kraj Vysočina jako zřizovatel Vysočiny Education obdržel na účet část prostředků podílu státního rozpočtu za účelem jejich přeposlání na organizaci. Jedná se o částku 81 838,59 Kč (3 130,78 EUR). Jedná se o další obdrženou platbu v rámci tohoto projektu.

2. Vysočina Education realizuje projekt „C4PE“ – Concepts for Prof. Education in Border Regions (ÚZ 110117051). Kraj Vysočina jako zřizovatel Vysočiny Education obdržel na účet část prostředků podílu státního rozpočtu za účelem jejich přeposlání na organizaci. Jedná se o částku 45 257,49 Kč (1 731,35 EUR). Jedná se o další obdrženou platbu v rámci tohoto projektu.

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu.

Radě kraje je tedy navrhováno schválit:

  • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci z MMR na realizaci projektů „BIG“ a „C4PE“ v celkové výši 127 096,08 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 127 096,08 Kč pro Vysočinu Education na realizaci projektů „BIG“ a „C4PE“.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 127 096,08 Kč určené pro příspěvkovou organizaci kraje na realizaci projektů „BIG“ a „C4PE“ (ÚZ 110117051).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v celkové výši 127 096,08 Kč na realizaci projektů „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ve výši 81 838,59 Kč - ÚZ 110117051) a C4PE“ – Concepts for Prof. Education in Border Regions (ve výši 45 257,49 Kč - ÚZ 110117051) určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349, o částku 127 096,08 Kč na realizaci projektů“ „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ve výši 81 838,59 Kč - ÚZ 110117051) a „C4PE“ – Concepts for Prof. Education in Border Regions (ve výši 45 257,49 Kč - ÚZ 110117051).
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz