Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2018-25: Rozhodnutí o vrácení dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Neveřejný materiál:
Materiál včetně příloh je neveřejný, neboť jeho zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina.

RK-27-2018-25.pdf, RK-27-2018-25pr01.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-27-2018-25
Název Rozhodnutí o vrácení dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Joneš, P. Tlustoš
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 14. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz