Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-03: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

RK-27-2019-03.pdf, RK-27-2019-03pr01.xls , RK-27-2019-03pr02.xls

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-27-2019-03
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství.

Usnesením č. 0696/13/2019/RK dne 23. 4. 2019 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2019 za odvětví školství dle materiálu RK-13-2019-19, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.

Změna čerpání FI spočívá:

  • u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou v zařazení nové položky elektrovozítko ve výši 220 000 Kč;
  • U Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov v zařazení nové položky elektrovozítko ve výši 280 000 Kč a v zařazení nové akce interaktivní LCD displej ve výši 170 000 Kč.
Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2019 včetně věcného čerpání tohoto fondu dle materiálů RK-27-2019-03, př. 1RK-27-2019-03, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-27-2019-03, př. 1 a RK-27-2019-03, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz