Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-04: Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

RK-27-2019-04.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-27-2019-04
Název Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval L. Jůzl
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Realizujeme projekt Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina na základě usnesení 1325/23/2019/RK

V rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Informatika, § 3636, kapitálové výdaje byla schválena částka 10 000 000 Kč podle ceny předpokládané celkové hodnoty veřejné zakázky, uvedené bez DPH. Celková nabídková cena řešení činí 10 180 000 Kč bez DPH, 12 317 800 Kč s DPH.

Tím dochází k rozdílu na pokrytí skutečných nákladů na pořízení díla včetně DPH ve výši 2 317 800 Kč.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit realizaci projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že v kapitole Informatika nebylo počítáno s finančními prostředky na plnění veřejné zakázky včetně DPH, bude třeba schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 2 000 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Dále odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 3636 – Územní rozvoj, kapitálové výdaje o částku 317 800 Kč při současném snížení § 6172 – Činnost regionální správy, běžné výdaje o částku 317 800 Kč za účelem dofinancování částky  na pokrytí skutečných nákladů na pořízení projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 46 729 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 3636 – Územní rozvoj, kapitálové výdaje o částku 317 800 Kč při současném snížení § 6172 - Činnost regionální správy, běžné výdaje o částku 317 800 Kč na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 1. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz