Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-05: Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-27-2019-05.pdf, RK-27-2019-05pr01.pdf , RK-27-2019-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-27-2019-05
Název Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku peněžních účelových darů, a to od:

  • města Havlíčkův Brod ve výši 1 000 000 Kč na pořízení nového 3D laparoskopu pro chirurgické obory. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-27-2019-05, př. 1;
  • společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. ve výši 100 000 Kč na pořízení vrtacího systému pro ortopedické oddělení. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-27-2019-05, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.

Návrh řešení

Peněžní účelové dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-27-2019-05, př. 1 a RK-27-2019-05, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2019-05, př. 1 a RK-27-2019-05, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 4. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz