Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-08: Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-27-2019-08.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-27-2019-08
Název Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019, článkem 2 odst. 1 písm. j) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele a odst. 3 písm. i) – vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 200 000,- Kč, podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku. 

 

Ředitelka nemocnice vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z  27. srpna 2019 a navrhuje jeho vyřazení:

 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-043, r. v. 1977, pořizovací cena (PC) 10 217,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-044, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-045, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stěna nábytková Ostrow, inv. č. 005-000-001-051, r. v. 1981, PC 12 716,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříňka s dřezem (umyvadlo) ZOZ 42, inv. č. 005-000-001-077, r. v. 1993, PC 10 344,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lis hydraulický paketovací, inv. č. 005-000-001-083, r. v. 1994, PC 60 011,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Technika na likvidaci odpadu – drtič, inv. č. 005-000-001-090, r. v. 1997, PC 988 081,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Pila vzduchová chirurgická Synthes, inv. č. 005-000-000-738, r. v. 1995, PC 106 067,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Konvektomat elektrický, inv. č. 005-000-000-537, r. v. 2005, PC 277 330,- Kč, ZC 46 670,- Kč.

 

Konvektomat elektrický získala nemocnice nákupem od Kraje Vysočina v roce 2009, proto není účetně zcela odepsaný, ostatní vyřazovaný majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009 usnesením č. 0788/18/2009/RK. Stav majetku neumožňuje další používání z důvodu značného opotřebení, častých závad a nerentabilní, nebo nemožné opravy.

Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 8 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. 

Nemocnice zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-043, r. v. 1977, pořizovací cena (PC) 10 217,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-044, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-045, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stěna nábytková Ostrow, inv. č. 005-000-001-051, r. v. 1981, PC 12 716,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříňka s dřezem (umyvadlo) ZOZ 42, inv. č. 005-000-001-077, r. v. 1993, PC 10 344,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lis hydraulický paketovací, inv. č. 005-000-001-083, r. v. 1994, PC 60 011,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Technika na likvidaci odpadu – drtič, inv. č. 005-000-001-090, r. v. 1997, PC 988 081,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Pila vzduchová chirurgická Synthes, inv. č. 005-000-000-738, r. v. 1995, PC 106 067,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Konvektomat elektrický, inv. č. 005-000-000-537, r. v. 2005, PC 277 330,- Kč, ZC 46 670,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace: 

 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-043, r. v. 1977, pořizovací cena (PC) 10 217,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-044, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-045, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stěna nábytková Ostrow, inv. č. 005-000-001-051, r. v. 1981, PC 12 716,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříňka s dřezem (umyvadlo) ZOZ 42, inv. č. 005-000-001-077, r. v. 1993, PC 10 344,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lis hydraulický paketovací, inv. č. 005-000-001-083, r. v. 1994, PC 60 011,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Technika na likvidaci odpadu – drtič, inv. č. 005-000-001-090, r. v. 1997, PC 988 081,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Pila vzduchová chirurgická Synthes, inv. č. 005-000-000-738, r. v. 1995, PC 106 067,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Konvektomat elektrický, inv. č. 005-000-000-537, r. v. 2005, PC 277 330,- Kč, ZC 46 670,- Kč.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (24. 9. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 10. 2019)
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz