Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-12: Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

RK-27-2019-12.pdf, RK-27-2019-12pr01.docx , RK-27-2019-12pr02.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-27-2019-12
Název Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním.

Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů (viz RK-27-2019-12, př. 1). Smlouvou o výpůjčce a následným dodatkem č. 1 (viz RK-27-2019-12, př. 2) půjčilo třebíčské muzeum Městskému kulturnímu středisku Třebíč sbírkové předměty (celkem 66 položek) do interaktivní expozice Cesty časem, která se nachází v tzv. předzámčí. Tato hravá expozice se těší návštěvnickému zájmu, a proto je žádoucí pokračování výpůjčky. Dodatkem by byl termín výpůjčky prodloužen do 8. 10. 2024.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-27-2019-12, př. 1. Výpůjčka sbírkových předmětů je v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-27-2019-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (9. 10. 2019)
Termín 9. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz