Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-13: Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019

RK-27-2019-13.pdf, RK-27-2019-13pr01.xls

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-27-2019-13
Název Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019
Zpracoval R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému

Ekonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019.

Návrh řešení

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 8/2019

   včetně kapitoly Evropské projekty

2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 8/2019

   pouze kapitola Evropské projekty

3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 8/2019

   bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

4) Financování Kraje Vysočina za období 1 – 8/2019

5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 8/2019

6) Sociální fond za období 1 – 8/2019

7) Fond Vysočiny za období 1 – 8/2019

8) Fond strategických rezerv za období 1 – 8/2019

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 8. 2019.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 25. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz