Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-16: 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.

RK-27-2019-16.pdf, RK-27-2019-16pr01.doc

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-27-2019-16
Název 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Přeložený materiál řeší podání 5. a zároveň posledního Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. (nyní Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace).

Kraj Vysočina realizoval projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III., jehož cílem byla rekonstrukce objektů v Hrotovicích a objektu v Náměšti nad Oslavou, a vytvoření komunitních domácností pro celkem 19 klientů Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou. Projekt byl realizován v období od 30. 11. 2011 do 31. 8. 2014. Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat každých 12 měsíců po ukončení projektu Hlášení o udržitelnosti projektu. Součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být poslední 5. Hlášení o udržitelnosti projektu předloženo do 27. 9. 2019. Zpracované Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-27-2019-16, př. 1

Udržitelnost projektu skončila 31. 8. 2019, poté po dobu následujících 15 let má příjemce povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-16, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-16, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 27. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz