Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-45: Návrh na poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč na spolufinancování nákladů spojených s pořádáním Memoriálu Karla Podhajského – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

RK-27-2019-45.pdf, RK-27-2019-45pr01.pdf , RK-27-2019-45pr02.pdf , RK-27-2019-45pr03.docx

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-27-2019-45
Název Návrh na poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč na spolufinancování nákladů spojených s pořádáním Memoriálu Karla Podhajského – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval J. Bartoš, J. Novotná
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Memoriál Karla Podhajského je vrcholnou mezinárodní kynologickou soutěží, které se účastní 20 nejlepších psů - ohařů ze střední Evropy, tzn. 10 psů z ČR a 10 psů ze zahraničí. V letošním roce se jeho pořadatelem stala Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč, IČO 677 77 864. Ta se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o finanční podporu na pořádání této akce.

Memoriál Karla Podhajského má dlouholetou tradici – koná se každoročně od roku 1932 v různých krajích ČR a letošní 81. ročník proběhne v Kraji Vysočina. Je nejvyšší a nejprestižnější pracovní soutěží ohařů v ČR, na které se prověřuje všestrannost ohařů při práci na poli, ve vodě a v lese. Nejúspěšnější ohaři obdrží titul mezinárodního a národního šampiona práce. Samotná účast na této všestranné soutěži je velkým úspěchem. Memoriál se uskuteční ve dnech 4. až 6. října 2019 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Program je obsahem přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Žádost o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na Memoriál Karla Podhajského je obsahem přílohy č. 1 tohoto materiálu. Součástí žádosti je rozpočet celé akce.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dotaci Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč, IČO 677 77 864 ve výši 100 000 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-45, př. 3.

Finančními prostředky na poskytnutí dotace jsou vyčleněny na kapitole Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Zemědělství, § 1037 je počítáno s finančními prostředky na podporu Memoriálu Karla Podhajského.

Odbor regionálního rozvoje

Položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod ID O02890.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč, IČO 677 77 864 ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu Memoriál Karla Podhajského;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-45, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz