Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-02: Odprodej notebooků zastupitelům

RK-27-2020-02.pdf, RK-27-2020-02pr01.xlsx , RK-27-2020-02pr02.doc

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-27-2020-02
Název Odprodej notebooků zastupitelům
Zpracoval T. Mrázková, K. Svobodová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Na svém 24. zasedání byla rada kraje informována o postupu pro odprodej notebooků v užívání zastupitelů, které mají vypůjčeny na základě Smlouvy o výpůjčce. Platnost těchto smluv skončí typicky 3. října 2020.

Vzhledem k tomu, že rada kraje vykonává své pravomoci i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady, odprodej notebooků a mobilních telefonů členům rady kraje bude řešen samostatným materiálem na poslední radě před ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva.

Zastupitelé, kteří nemají zájem o odkoupení notebooku, ho musí do 3. října vrátit krajskému úřadu prostřednictvím odboru informatiky.

 

 

 

Návrh řešení

Zájem o odprodej notebooků projevilo 27 zastupitelů. Jejich přehled je uveden v příloze RK-27-2020-02, př. 1.

Odbor informatiky navrhuje schválení vzoru kupní smlouvy dle materiálu RK-27-2020-02, př. 2. Rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kompetenci rady kraje.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

nemá k návrhu materiálu ani k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálech RK-27-2020-02, př. 1 na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-27-2020-02, př. 2.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz