Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-03: Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

RK-27-2020-03.pdf, RK-27-2020-03pr01.xlsx

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-27-2020-03
Název Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě usnesení č. 0984/18/2020/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 2. 6. 2020 byly schváleny Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz) s Nemocnicí Jihlava, Nemocnicí Havlíčkův Brod, Nemocnicí Třebíč, Nemocnicí Nové Město na Moravě a Nemocnicí Pelhřimov.

Účelem smluv je spolupráce mezi Krajem Vysočina a jednotlivými nemocnicemi  při zajištění provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina, a to zejména při objednávání uživatelů na vyšetření zjišťující přítomnost SARS-CoV-2 formou odběru, které je realizováno v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Kraj Vysočina zajišťuje provoz služby on-line registrace uživatelů na vyšetření, provedení platby uživatelem za vyšetření a předání osobních údajů samoplátců nemocnici pro realizaci vyšetření. 

Za měsíc srpen 2020 Kraj Vysočina obdržel na účet ODBĚR COVID-19 (4200019345/6800) od samoplátců souhrnnou částku ve výši 2 021 877,32  Kč (RK-27-2020-03, př. 1) za 1 159 provedených odběrů. Tato suma bude rozdělena mezi jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  1 018 367,72 Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  424 942,76 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku   188 717,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku   337 509,92 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 52 339,92 Kč.
Návrh řešení

Odbor informatiky doporučuje radě kraje schválit převod finančních prostředků v celkové výši 2 021 877,32 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  1 018 367,72 Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  424 942,76 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku   188 717,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku   337 509,92 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 52 339,92 Kč.
Stanoviska Odbor zdravotnictví

nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 2 021 877,32  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  1 018 367,72 Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  424 942,76 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku   188 717,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku   337 509,92 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 52 339,92 Kč.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 15. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz