Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-04: Kraje pro bezpečný internet 2020

RK-27-2020-04.pdf, RK-27-2020-04pr01.docx , RK-27-2020-04pr02.pdf , RK-27-2020-04pr03.doc , RK-27-2020-04pr04.docx , RK-27-2020-04pr05.doc , RK-27-2020-04pr06.doc , RK-27-2020-04pr07.doc , RK-27-2020-04pr08.docx

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-27-2020-04
Název Kraje pro bezpečný internet 2020
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 8
Popis problému

Kraje pro bezpečný internet (KPBI) je projekt realizovaný pod záštitou Asociace krajů České republiky (AKČR), jehož hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Koordinaci projektu zajišťuje Kraj Vysočina.

V roce 2019 bylo do projektu zapojeno všech 14 krajů, z toho 12 aktivně a 2 pasivně. Je navrženo pokračování projektu in v roce 2020, a to aktivitami, které jsou popsány v příloze RK-27-2020-04, př. 1.

V roce 2020 bude mechanismus financování projektu ze stran krajů stejný jako v předchozích letech, tj. jednotlivé kraje uzavírají s Krajem Vysočina smlouvu o poskytnutí dotace na základě žádosti o dotaci (viz příloha RK-27-2020-04, př. 2). V některých krajích je nutné podat zvláštní žádost o dotaci v rámci dotačního mechanismu konkrétního kraje.

V tomto bude Kraj Vysočina uzavírat smlouvy o poskytnutí dotace opět se 12 kraji. Nyní jsou předkládány smlouvy s kraji Jihomoravským, Královéhradeckým, Moravskoslezským, Ústeckým, Zlínským a hlavním městem Prahou. Smlouvy s ostatními 5 kraji budou předloženy na dalším zasedání rady, po odsouhlasení znění smlouvy.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2020 dle materiálů RK-27-2020-04, př. 3; RK-27-2020-04, př. 4; RK-27-2020-04, př. 5; RK-27-2020-04, př. 6; RK-27-2020-04, př. 7; RK-27-2020-04, př. 8, které budou uzavřeny na základě žádosti o poskytnutí dotace do dotačního systému příslušného kraje (RK-27-2020-04, př. 2). Dále navrhuje radě kraje vzít na vědomí plán realizace projektu Kraje pro bezpečný internet 2020 dle materiálu RK-27-2020-04, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-27-2020-04, př. 3; RK-27-2020-04, př. 4; RK-27-2020-04, př. 5; RK-27-2020-04, př. 6; RK-27-2020-04, př. 7; RK-27-2020-04, př. 8, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2020;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2020 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-27-2020-04, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI 2020 dle materiálu RK-27-2020-04, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz