Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-05: Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-27-2020-05.pdf, RK-27-2020-05pr01.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-27-2020-05
Název Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Švomová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • věcného daru (2 860 ks roušek) od společnosti PLEAS a.s. v celkové hodnotě 51 480 Kč bez DPH. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-27-2020-05, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-27-2020-05, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu  RK-27-2020-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 25. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz