Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-06: Věcný dar a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-27-2020-06.pdf, RK-27-2020-06pr01.pdf , RK-27-2020-06pr02.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-27-2020-06
Název Věcný dar a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Švomová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • věcného daru dámských a dětských hygienických potřeb od společnosti dm drogerie markt s.r.o. v celkové hodnotě 23 677,43 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-27-2020-06, př. 1.
  • peněžního účelového daru ve výši 60 000 Kč od společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s. r. o. na vzdělávací účely ve smyslu § 20 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění. Grantová smlouva je obsažena v materiálu RK-27-2020-06, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného daru a peněžního účelového daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením těchto smluv.

Návrh řešení

Věcný dar a peněžní účelový dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-06, př. 1 a Grantové smlouvy dle materiálu RK-27-2020-06, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy a Grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2020-06, př. 1 a RK-27-2020-06, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 25. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz