Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-07: Bezúplatný převod generátorů ozónu pro boj s onemocněním COVID-19

RK-27-2020-07.pdf, RK-27-2020-07pr01.xlsx , RK-27-2020-07pr01upr01.xlsx

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-27-2020-07
Název Bezúplatný převod generátorů ozónu pro boj s onemocněním COVID-19
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina nakoupil generátory ozónu – přístroje, dezinfikující prostory prostřednictvím „šokové dezinfekce ozónem“. Dezinfikovaný prostor se vyplní určitou koncentrací ozonu, a tak zlikviduje veškeré viry, bakterie, pachy a další nežádoucí látky. Tyto generátory ozónu mají sloužit v boji s onemocněním COVID-19 v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina.

Konkrétní určení bezúplatně převáděných generátorů ozónu je uvedeno v materiálu RK-27-2020-07, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje dle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit bezúplatný převod dle materiálu RK-27-2020-07, př. 1 do vlastnictví příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Stanoviska Oddělení hospodářské správy

bere na vědomí návrh usnesení.

Odbor sekretariátu hejtmana

souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-27-2020-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz