Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-08: Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-27-2020-08.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-27-2020-08
Název Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019 (dále jen „zásady“), článkem 2 odst. 3 písm. i) – vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 200 000,- Kč, podala Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen „ZZS KV“), návrh na vyřazení majetku.

Ředitelka ZZS KV vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím
o nepotřebnosti majetku z  5. srpna 2020 a navrhuje jeho vyřazení:

  • Terénní sanitní automobil Nissan Patrol, RZ 1J9 3308, inventární číslo 006-000-004-982, r. pořízení 1998, pořizovací cena 1 247 888,- Kč, zůstatková cena 0,-Kč, stav tachometru 65 100km, stav: koroze podvozku, rozsáhlá koroze brzdového systému (trubek), zteřelé brzdové hadičky, koroze výfukového systému, únik oleje, opotřebené díly zavěšení kol a řízení, opotřebení tlumičů pérování. Součástí vybavení vozidla je radiomaják a nosítka, která nelze používat v jiných vozidlech.

    Vozidlo bylo ZZS KV svěřené do správy, není používané a pro organizaci se stalo nepotřebným.

    Trvale nepotřebný majetek v pořizovací ceně vyšší než 40 000,- Kč je podle čl. 1 odst. 1 písm. k) zásad organizace povinna nabídnout zřizovateli a ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a v případě jejich zájmu jim jej převést.

    ZZS KV zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následným převodem, nebo prodejem za cenu obvyklou.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

  • Terénní sanitní automobil Nissan Patrol, RZ 1J9 3308, inventární číslo 006-000-004-982, r. pořízení 1998, pořizovací cena 1 247 888,- Kč, zůstatková cena 0,-Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným převodem, nebo prodejem nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

  • Terénní sanitní automobil Nissan Patrol, RZ 1J9 3308, inventární číslo 006-000-004-982, r. pořízení 1998, pořizovací cena 1 247 888,- Kč, zůstatková cena 0,-Kč.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (15. 9. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 10. 2020)
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz