Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-13: Souhlas s uzavřením Factoringové smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-27-2020-13.pdf, RK-27-2020-13pr01.pdf , RK-27-2020-13pr02.docx

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-27-2020-13
Název Souhlas s uzavřením Factoringové smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), požádala zřizovatele v souladu s čl. 2 odst. 3 písm. e) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019, č. 02/19, o souhlas s uzavřením factoringové smlouvy o postoupení pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou do maximální výše 60 000 000 Kč.  Žádost je obsažena v materiálu RK-27-2020-13, př. 1. Realizace factoringové smlouvy umožní nemocnici hradit faktury dodavatelů do 40 dnů od jejich obdržení, což bude znamenat razantní zkrácení úhrady dodávek. Dojde tak k uvolnění tlaku ze strany dodavatelů na včasnou úhradu jejich faktur a celkovému zklidnění situace (aktuálně část dodavatelů blokuje nasmlouvané dodávky materiálu, potravin a léků).

Předpokládané roční náklady spojené s postoupením pohledávek budou ve výši 160 000 Kč. Úspory jsou odhadovány minimálně ve výši cca 200 000 Kč ročně, tedy uzavření smlouvy se jeví jako ekonomicky rentabilní. Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Factoringové smlouvě pro bezregresní factoring obsažené v materiálu RK-27-2020-13, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením Factoringové smlouvy o postoupení pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou do maximální výše 60 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2020-13, př. 2. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Factoringové smlouvy o postoupení pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou do maximální výše 60 000 000 Kč dle materiálu RK-27-2020-13, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz