Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-14: Memorandum o spolupráci

RK-27-2020-14.pdf, RK-27-2020-14pr01.docx

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-27-2020-14
Název Memorandum o spolupráci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová, V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Lidské zdroje jsou v poskytování zdravotních služeb rozhodujícím faktorem. Prakticky celá ČR však řeší problémy s vážným nedostatkem kvalifikovaných lékařů a sester. Stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina je v současné době podporování prostřednictvím stáží, stipendií a čerpáním náborových příspěvků. Možnost čerpání těchto prostředků má vést k dlouhodobému plánování personalistiky v oblasti zajišťování dostatečného počtu a odborné kvality lékařů pro jednotlivá oddělení poskytovatelů zdravotních služeb. Obdobná je situace také u poskytovatelů sociálních služeb.

Novým prostředkem pomoci řešení nedostatků lékařů a sester může být využití osoby hledající personál požadovaný jednotlivými zdravotnickými a sociálními příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „organizace“). Kraj Vysočina jako zřizovatel organizací v Memorandu o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-14, př. 1 deklaruje, že má zájem na kooperaci a koordinaci při poskytování služeb zprostředkování zaměstnání a s tím spojeného poradenství v oblasti náboru a relokace pracovních sil a dalších podporovaných služeb pro organizace. Další kroky ve spolupráci jsou pak zcela na jednotlivých organizacích.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví a odbor sociálních věcí doporučují radě kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-14, př. 1. V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje v této záležitosti rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-14, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Odbor zdravotnictví
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz