Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-16: Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

RK-27-2020-16.pdf, RK-27-2020-16pr01.pdf , RK-27-2020-16pr02.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-27-2020-16
Název Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
Zpracoval P. Poulová, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem materiálu je schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a zjednodušené žádosti o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ dle výzvy č. 30_19_009 Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Projekt byl zaměřen na zajištění úhrady části nákladů za obědy dětí/žáků mateřských škol a základních škol ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiče se nacházeli v hmotné nouzi, a to ve školním roce 2019/20. Do tohoto projektu bylo zapojeno 70 partnerů což je o 7 partnerů více než předchozí školní rok a podpořeno 462 dětí. Původní odhad školských zařízení (partnerů) byl 1114 dětí a na tento odhad byla přiznána dotace.

V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace Kraj Vysočina obdržel zálohu ve výši 100 % dotace částce 6 300 972,30 Kč. Ze zjednodušené žádosti o platbu dle přílohy RK-27-2020-16, př. 1 je patrné, že partneři projektu skutečně vyčerpali pouze částku 1 397 483,85 Kč z původní odhadované částky 6 300 972,30 Kč. Po schválení závěrečné monitorovací zprávy dle přílohy RK-27-2020-16, př. 2 v rámci finančního vypořádání dotace, bude rozdíl 4 903 488,45 Kč vrácen poskytovateli dotace na základě výzvy z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ dle materiálů RK-27-2020-16, př. 1RK-27-2020-16, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ dle materiálů RK-27-2020-16, př. 1 a RK-27-2020-16, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit materiály RK-27-2020-16, př. 1 a RK-27-2020-16, př. 2 řídícímu orgánu na MPSV ČR.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz