Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-18: Návrh na poskytnutí dotace organizaci Nebojte se policie, z.s.

RK-27-2020-18.pdf, RK-27-2020-18pr01.pdf , RK-27-2020-18pr02.doc

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-27-2020-18
Název Návrh na poskytnutí dotace organizaci Nebojte se policie, z.s.
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátila organizace Nebojte se policie, z.s., IČO: 22879307 se sídlem Hany Kvapilové 4396/37, 586 01 Jihlava, s žádostí o poskytnutí dotace na podporu úhrady mzdových nákladů případové manažerky, která aktivně vyhledává osamoceně žijící seniory, poskytuje jim pomoc při řešení jejich tíživé situace a následně je informuje o možnostech prevence proti obdobnému jednání (materiál RK-27-2020-18, př. 1).

Dotace bude hrazena z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, z finančních prostředků ve výši 50 000 Kč určených Spolku Hurá na Výlet!, na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky v roce 2020. Spolek Hurá na Výlet! odstoupil od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a tyto finanční prostředky je nyní možné využít pro poskytnutí dotace organizaci Nebojte se policie, z.s.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizaci Nebojte se policie, z.s., IČO: 22879307 se sídlem Hany Kvapilové 4396/37, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč na úhradu mzdových nákladů případové manažerky pro rok 2020 dle materiálu RK-27-2020-18, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizaci Nebojte se policie, z.s., IČO: 22879307 se sídlem Hany Kvapilové 4396/37, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč na úhradu mzdových nákladů případové manažerky pro osamoceně žijící seniory v roce 2020;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-18, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz