Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-19: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov

RK-27-2020-19.pdf, RK-27-2020-19pr01.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-27-2020-19
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Předložený materiál řeší žádost ředitelky Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku. V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/19 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 podala ředitelka příspěvkové organizace žádost o souhlas s vyřazením havarovaného osobního automobilu Škoda Fabia Kombi, SPZ 6J0 9843,VIN TMBJR6NJXJZ209788, inventární číslo 0215, rok pořízení 2018, pořizovací cena 349 990 Kč, zůstatková cena ve výši 296 308 Kč.

Dne 3. 8. 2020 došlo k dopravní nehodě s tímto vozidlem, přičemž viníkem nehody byl Policií ČR označen řidič druhého vozidla. Likvidátorem  pojišťovny viníka, ČSOB Pojišťovna, a.s., byla stanovena pojistná událost jako pojistné plnění z totální škody, přičemž obvyklá cena vozidla byla stanovena ve výši 317 000 Kč a použitelné zbytky ve výši 94 000. Kč. Pojistné plnění ve výši 223 000 Kč, stanovené jako rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla a použitelnými zbytky, bylo pojišťovnou již vyplaceno. Cena použitelných zbytků byla stanovena na základě internetové aukce a nejvyšší podané nabídce uchazeče o koupi havarovaného vozidla ve výši 94 000 Kč (materiál RK-27-2020-19, př. 1).

Nepotřebný majetek nebyl s ohledem na výše uvedené skutečnosti nabídnut ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina k dalšímu využití. Po rozhodnutí o vyřazení majetku navrhuje ředitelka příspěvkové organizace jeho prodej výherci internetové aukce.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Škoda Fabia Kombi, SPZ 6J0 9843, VIN TMBJR6NJXJZ209788, inventární číslo 0215, rok pořízení 2018, pořizovací cena 349 990 Kč, zůstatková cena ve výši 296 308 Kč a následným prodejem použitelných zbytků po autonehodě s totální škodou výherci internetové aukce provozované společností TotalCar s.r.o., pod číslem jednacím g30324, za nabídkovou cenu 94 000 Kč.

.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz