Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-20: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace

RK-27-2020-20.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-27-2020-20
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší žádost ředitelky Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku. V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/19 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 podala ředitelka příspěvkové organizace žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku:

  • žehlič prádla/mandl, inventární číslo DHM 22000016, rok pořízení 2000, pořizovací cena 309 834 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč.

Uvedené zařízení je nefunkční, dle protokolu o prohlídce je zařízení značně opotřebené a vzhledem ke stáří je případná oprava neekonomická a nerentabilní.

Nepotřebný majetek byl nabídnut ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina k dalšímu využití. O tento nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po rozhodnutí o vyřazení majetku navrhuje ředitelka příspěvkové organizace likvidaci odbornou firmou.

 

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že uvedený majetek bude zlikvidován odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku žehliče prádla/mandlu, inventární číslo DHM 22000016, rok pořízení 2000, pořizovací cena 309 834 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí (31. 10. 2020), Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace (30. 10. 2020)
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz