Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-22: Návrh na udělení daru

RK-27-2020-22.pdf, RK-27-2020-22pr01.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-27-2020-22
Název Návrh na udělení daru
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 17. 9. 2020 bude Kraj Vysočina pořádat Slavnostní večer u příležitosti udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina. Mezi navrženými profesionály z řad složek zařazených do Integrovaného záchranného systému (IZS) v letošním roce figuruje také statečný spoluobčan - civilní osoba, která byla na ocenění navržena složkou IZS, a to za mimořádně hrdinský čin, tedy za záchranu života jiné osoby. Oceněná osoba nemá záchranu lidských životů a ochranu majetku v popisu své práce (není svým pracovním zařazením součástí IZS). Proto byla této osobě udělina Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 cena Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina I. stupně. Na místě je zvážení doplnění ocenění i darem.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě Kraje Vysočina oceněné osobě záslužnou medailí Kraje Vysočina I. stupně dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0080/02/2020/ZK udělit dar za mimořádně hrdinský čin na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1. Dar bude poskytnut z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 – Zastupitelstva krajů.

Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytnutí daru v částce nižší než 100 000 Kč.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1 na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz