Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-23: Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Společnost pro FSU, z.s.

RK-27-2020-23.pdf, RK-27-2020-23pr01.pdf , RK-27-2020-23pr02.pdf , RK-27-2020-23pr03.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-27-2020-23
Název Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Společnost pro FSU, z.s.
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 21. 1. 2020 usnesením č. 0059/02/2020/RK rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč zapsanému spolku Společnost pro FSU na realizaci akce 63. festival sborového umění Jihlava 2020 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (viz materiál RK-27-2020-23, př. 1).

Vzhledem k epidemii koronaviru došlo ke změně v termínu konání akce, ke změně uznatelných nákladů a ke snížení celkového rozpočtu akce (viz materiál RK-27-2020-23, př. 2).

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Společnost pro FSU, z.s., Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, IČ: 65340507 dle materiálu RK-27-2020-23, př. 3.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s navrženým materiálem.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-23, př. 3.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 1. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz