Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-24: Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

RK-27-2020-24.pdf, RK-27-2020-24pr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-27-2020-24
Název Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním.

Ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce (viz RK-27-2020-24, př. 1) na dobu neurčitou, a to výběru archeologických nálezů pocházejících z průzkumů realizovaných od r. 2008 archeologickým oddělením jihlavského muzea při rekonstrukci kláštera premonstrátů v Nové Říši. Tento klášter je premonstráty částečně zpřístupňován veřejnosti, a to vytvářením nových expozic - nejstarší historii kláštera představí právě formou archeologických nálezů.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2020-24, př. 1. Výpůjčka sbírkových předmětů je v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Jedná se o výpůjčku části archeologických nálezů z kláštera v Nové Říši, které mohou být zajímavé pro běžného návštěvníka. Zásadní část nálezů je ale ponechána v jihlavském depozitáři archeologie k dispozici pro další studium a badatelské účely. Novoříšská klášterní expozice s názvem „Klenotnice“ rovněž splňuje klimatické a bezpečnostní podmínky. Z těchto důvodu je možné vybraný soubor dlouhodobě vystavit.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2020-24, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 9. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 10. 2020)
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz