Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-30: „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021“ výběr nejvýhodnější nabídky

Neveřejný materiál:
V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

RK-27-2020-30.pdf, RK-27-2020-30pr01.docx , RK-27-2020-30pr02.pdf , RK-27-2020-30pr03.xlsx

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-27-2020-30
Název „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021“ výběr nejvýhodnější nabídky
Zpracoval D. Buřičová, M. Hadrava, V. Kotrbová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz