Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-36: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí

RK-27-2020-36.pdf, RK-27-2020-36pr01.xls , RK-27-2020-36pr02.xls

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-27-2020-36
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
Zpracoval H. Dolejší, V. Dvořáková, O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství.

Usnesením č. 0885/16/2020/RK dne 19. 5. 2020 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2020 za odvětví školství dle materiálu RK-16-2020-36, př. 1. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též „FI“) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.

Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI. 

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť má ve svém schváleném finančním plánu zařazeny tyto akce:

 • nákup automobilu s chlazením pro pracoviště Třešť v hodnotě 200 000 Kč. Automobil je určen na přepravu zákusků vyrobených na odborném výcviku cukrářských oborů v areálu školy, na prodejnu cukrárny. Dosud přepravováno v nechlazeném autě;
 • nákup podlahových mycích strojů - pracoviště Třešť - 2 kusy v celkové hodnotě 200 000 Kč. Škola snížila počet pracovnic úklidu a vzhledem k rozloze areálu a podlahových ploch chce tímto zefektivnit jejich práci;
 • nákup elektrické sklopné pánve pro školní jídelnu Černovice v hodnotě 70 000 Kč. Stávající pánev je z roku 1982 a má nefunkční sklopný mechanismus. 

Střední škola stavební Jihlava má ve svém schváleném finančním plánu zařazeny tyto akce:

 • korpusový lis ve výši 80 000 Kč
 • řetězová dlabačka ve výši 90 000 Kč
 • soustruh na dřevo s kopírkou ve výši 50 000 Kč
 • multifunkční pánev ve výši 726 000 Kč (na tuto akci má škola schválen investiční příspěvek ve výši 300 000 Kč).

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou má ve svém schváleném finančním plánu zařazeny tyto akce:

 • svářečka 40 000 Kč
 • server v hodnotě 185 154 Kč dle přílohy RK-27-2020-36, př. 1. Dne 24. 3. 2020 byl usnesením č. 512/09/2020/RK škole schválen na tuto akci finanční příspěvek ve výši 135 154 Kč
 • TZ budovy - zateplení 450 000 Kč - zvýšení částky z 300 000 Kč
 • zrušení akce - oprava podlahy Strojírenská 6
 • zrušení akce - TZ budovy - rozšíření prostoru ŠJ - stravování pracovníků školy.

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou žádá o zařazení dvou nových akcí, které jsou v havarijním stavu. Jedná se o:

 • šnekový lis na drcení použité keramické hlíny v částce 88 000 Kč,
 • elektrický vysokozdvižný vozík používaný ve školní sklářské huti k přepravě materiálu na výrobu skla v částce 200 000 Kč. 

Výše zmíněné organizace žádají radu kraje o udělení výjimky z usnesení č. 0885/16/2020/RK, kterým bylo ředitelům škol a školských zařízení uloženo pozastavit realizaci investičních akcí, tedy o schválení realizace akcí bez stanoveného odkladu.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou žádá o změnu v seznamu plánovaných investičních akcí spočívající v zařazení akce učebna výpočetní techniky ve výši 450 tis. Kč.

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství.
Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou v seznamu investičních akcí a použití FI příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-27-2020-36, př. 1 a RK-27-2020-36, př. 2. Zároveň OŠMS navrhuje radě kraje udělit souhlas s realizací zmíněných akcí i přes její dočasné pozastavení.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-27-2020-36, př. 1 a RK-27-2020-36, př. 2;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-27-2020-36, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť, Střední škola stavební Jihlava, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz