Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-39: FOND VYSOČINY – „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

RK-27-2020-39.pdf, RK-27-2020-39pr01.pdf , RK-27-2020-39pr02.pdf , RK-27-2020-39pr03.doc

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-27-2020-39
Název FOND VYSOČINY – „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

V rámci programu „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ byla uzavřena s organizací Střední průmyslová škola Třebíč smlouva o poskytnutí dotace ID FV02776.0003 na projekt „Řemeslo Vysočiny 2020 - postupová soutěž“ ve výši 20 000 Kč (RK-27-2020-39, př. 1). Vzhledem k vzniklé situaci, kdy byly omezeny všechny společenské, sportovní a kulturní akce požádala výše zmíněná organizace dopisem ze dne 7. 9. 2020 o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2021 a předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání do 31. 8. 2021. Žádost je přílohou materiálu RK-27-2020-39, př. 2.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost byla podána včas (tj. před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace) a stav kolem pandemie COVID-19 neumožnil realizaci této akce v plánovaném termínu, navrhuje OŠMS prodloužit termín realizace projektu do 30. 6. 2021 a v rámci zavedené praxe prodloužit předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání do 31. 7.  2021. OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-39, př. 3.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02776.0003 na projekt dle materiálu RK-27-2020-39, př. 3.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz