Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-40: FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

RK-27-2020-40.pdf, RK-27-2020-40pr01.pdf , RK-27-2020-40pr02.pdf , RK-27-2020-40pr03.doc

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-27-2020-40
Název FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval J. Čermáková, K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší uzavření dodatků č. 1 smluv o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a příjemci dotací SLIBY – CHYBY, z.s. (IČ: 22844325), Vysoká škola polytechnická Jihlava (IČ: 71226401) a Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice (IČ: 43371698) v rámci programu „Jednorázové akce 2019“.

SLIBY – CHYBY, z.s. doručil dne 19. 8. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02725.0065.

Vysoká škola polytechnická Jihlava doručila dne 7. 9. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02725.0059.

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice doručila dne 8. 9. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02725.0034.

O poskytnutí dotací rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 10. 2019 usnesením č. 1754/31/2019/RK. Smlouvy o poskytnutí dotací jsou uvedeny v materiálu RK-27-2020-40, př. 2.

Žádosti daných subjektů jsou uvedeny v materiálu RK-27-2020-40, př. 1.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádosti výše zmíněných organizací byly podány včas (tj. před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace) a stav kolem pandemie Covid-19 neumožňuje realizaci plánovaných akcí, navrhuje OŠMS radě kraje rozhodnout uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-40, př. 3.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-40, př. 3.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz