Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2020-43: Návrh na změnu usnesení 1818/32/2019/RK

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-27-2020-43.pdf, RK-27-2020-43pr01.xlsx , RK-27-2020-43pr02.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-27-2020-43
Název Návrh na změnu usnesení 1818/32/2019/RK
Zpracoval M. Maňoušková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz